Nederlands
English
Overview
   Weekblad
   Albums
   Aardig
   Mensen
   Persoonlijk
   Favorieten
   Inducks
   Albums (gesorteerd op datum)
   Aardig (gesorteerd op datum)
   Mensen (gesorteerd op datum)
   Persoonlijk (gesorteerd op datum)
Dit is DD50.Inducks.org, onderdeel van inducks.org.
Zie ook mijn Bolderbast site (over Inducks) en mijn foto-album.
vorige pagina | volgende pagina

Lijst van persoonlijke herinneringen

List of personal memories

1962 Van ei tot fan - From egg to fan
1966 Mijn eerste kennismaking met het Weekblad - My first acquaintance with the Weekly
1994 Bedank Fluks maar! - Thanks to Fluks!
1999 Donald Duck doet boodschappen - Donald Duck goes shopping
2000 Mery Krismus an a hapi neu yeer! - Mery Krismus an a hapi neu yeer!
2001 In den beginne... - In the beginning...
2002 Hoe sla ik 50 jaargangen op - How to store 50 years of weeklies
(This page was generated by DVEGEN 4.8 on 2007-12-13)