Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: B LDI 1-T0, B LDI 1-T1, B LDI 1-T2, B LDI 1-T3, B LDI 1-T4, HC DD2007-12W, HC DD2007-38W, HC DL2001-01, IC ILPA 19G, XPW DTT CP 1-1 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα). Τεύχη: Βραζιλία: Lendas Disney 1. Ελλάδα: Editor's Choice - Κλασική Βιβλιοθήκη Disney 3. Ιταλία: Frozen 25; I love Paperopoli 19. Νορβηγία: Donald Duck & Co 2018-02, 03, 04. Πολωνία: Kubuś Puchatek 1998-01; MegaGiga 48 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   Τυχαία ιστορία
   
   Σύνδεσμοι Inducks

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

34 σαρώσεις, 10 περιγραφές ιστοριών, 6 σαρώσεις χαρακτήρων (Γιαγιά Άμπιγκεηλ, Ροδανθός, Καζαμπελ, Ντέηλ, Τζο Σωλήνας, Agent Von Weasel), δημιουργοί: Giorgio Cavazzano (λίστα).
Σαρώσεις που ανέβηκαν από τους fraply, PhantomDuck, stan: JM 2488 (fr), KL 12, KVD 3 (gr), DCCL 1 (uk).