Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: IC DFUN 43, IC FROZ 21, PMCA 18-A, PMCA 18-B (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα). Τεύχη: Γαλλία: La fée clochette magazine 6. Γερμανία: Lustiges Taschenbuch Ultimate Phantomias 17. Ιταλία: Disney Fun 43; Frozen 21 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   Τυχαία ιστορία
   
   Σύνδεσμοι Inducks

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

349 σαρώσεις, 21 περιγραφές ιστοριών, 13 σαρώσεις χαρακτήρων (Λυκόπουλο, Κακός Λύκος, Πάγκυ, Πίγκυ, Πόγκυ, Σάμυ Στακ, Mister Dog, Αρκούδος, King Michael XIV, The Gleam, Νυχτερίδας Ντακ, Ρόμπαξ, Χάσκυ).
Σαρώσεις που ανέβηκαν από τους alexlazarou97@hotmail.gr, ferdifelderhof, Kriton, Mankkop, stan: PM 151, 162, 163 (fr), MIK 365, NTB 39 (gr), TL 1341, 3225 (it), DIGIW 1 (nl), DD 371A, 371B, 371C, 372A, 372B, 372C (us).