AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
Logmeldingen

AweGen maakt een logfile aan, die "awegen.log" heet. Hierin staan meldingen over dingen die fout zijn, of op zijn minst raar.

Bij iedere melding staat grofweg aangegeven waar de fout optreedt. Ik hoop dat de meldingen voor zich spreken, als je deze website hebt doorgekeken.

Een bijzonder soort logmeldingen vergt misschien wat nadere uitleg: er wordt op diverse plaatsen getest of iets gebruikt ("used") wordt. Met "used" bedoel ik dat de inhoud echt in een outputfile terechtkomt, dat de inhoud in een link gebruikt wordt, of dat je expliciet hebt aangegeven dat dat niet moet gebeuren (met %noval of %nousagecheck).

Als de waarde van een veld alleen gebruikt wordt in een expressie (#if e.d.), is het veld nog niet "used".

Van Externe records wordt alleen gecheckt of er naar het record verwezen wordt vanuit een "eigen" record (via het #external-veld). Dus niet ieder afzonderlijk extern veld wordt gecheckt. Want dan zou je verplicht zijn om alle velden die je uit de externe database krijgt ook echt te gebruiken...

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)