AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
AweGen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
Datamodel

In deze uitleg-site gebruik ik begrippen zoals fieldlayout en item. Onderstaand plaatje poogt de verbanden hiertussen aan te geven.

Het plaatje snappen is niet echt nodig; ik heb het vooral voor mezelf hier neergezet, en voor wie er verder in geïnteresseerd mocht zijn.

A --* B betekent: elke A heeft nul of meer B.

  WebSite             DBList        ExternalRecordList BinaryRecordList
   |              /   \           |         |
   |              /    \    __      |         |
   |  __          *     *   * |      |         |
   *  * |       LayoutFile   DBRecord__/      *         *
  WebPage__/          |     | | \\________ExternalRecord   BinaryRecord
   |  |           |     | | \_____________________________/
   |  |           |     | *
   |  |           *     | DBField
   *  |        (Record)Layout |
 Section |  _____________/  |     |
     |  /         *     |
     | /        FieldLayout  |
     | |          |     |
     | |          *     |
     | |         DBQuery   |
     * *               /
    Item *--------------------------/

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)