AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
   Slide show
   Inleiding
   Notaties
   Begrippen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
Begrippen

Deze pagina bevat een lijst met begrippen die overal op deze uitleg-site gebruikt worden.
De diverse soorten input-files worden hier niet genoemd.

field: (of: veld) 1 elementair stukje gegevens. Een field duid je aan met zijn naam (datgene wat achter het # staat).


fieldlayout: Een deel van een layout dat beschrijft hoe 1 veld van een record afgedrukt moet worden. Een fieldlayout definieer je in een layout-file.


item: Een record in een bepaalde layout, zoals die terechtkomt in de output. Een item duid je aan met het #code-veld van het bijbehorende record plus de naam van de layout.
Een record kan dus meer dan 1 item hebben. Een %link is altijd naar een item, want je moet niet alleen de #code van het record opgeven, maar ook de naam van de layout.


layout: Een beschrijving van hoe een item er in een uitvoerfile uit moet gaan zien. Een layout heeft een naam (de tekst achter ## in een layout-file, of "##default" als er geen ##-regel was).
Ieder item heeft 1 layout. Voor het maken van een link naar een item heb je de code van het record nodig, plus de naam van de layout.


record: Een verzameling velden, bij elkaar gedefinieerd in een inputfile. Een record duid je aan met zijn #code-veld.


section: Een deel van een webpagina. Een section bevat 1 of meer items.


syntax: Een syntax is een soort spelling-regel voor de input van AweGen.


webpage: Een HTML-pagina die door AweGen is gegenereerd. Een webpage bevat een header, 1 of meer secties, en een footer.

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)