AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
   Config-file
   Header/footer-file
   Tree-file
   Layout-files
   Database-files
   Copy-file
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
slide14.jpg
Layout-file

Een layout-file bevat 1 of meer layouts. Een layout begint met
   ##layoutnaam
en eindigt bij de volgende layout (of het eind van de file).

Een layout bestaat uit 1 of meer fieldlayouts. Een fieldlayout heeft de vorm

   #naam
   inhoud
   inhoud

Dit geeft aan dat de inhoud wordt afgedrukt (in de HTML wordt gezet) voor alle velden van het record die de juiste naam hebben. De inhoud tot de volgende # of ## hoort bij de fieldlayout.

In plaats van #naam kun je ook #-naam gebruiken. Hiermee suggereer je dat je het hebt over een veld dat alleen in een subrecord mag voorkomen. AweGen doet echter niets met deze extra informatie.

Binnen de inhoud van een fieldlayout kun je met %-opdrachten speciale dingen laten afdrukken.

Er zijn nog speciale gevallen, zoals #if en #always. Zie de uitlegpagina's over #-opdrachten.

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)