AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
   Config-file
   Header/footer-file
   Tree-file
     Normale definitie
     Groepsdefinitie
   Layout-files
   Database-files
   Copy-file
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
slide16.jpg
Tree-file

Deze file bevat de namen van alle webpagina's (HTML), en welke items daarin opgenomen moeten worden. Verder geeft de file de structuur van de website weer.

De volgorde van de webpagina-definities is van belang: deze wordt gebruikt in %pagelink(%next,...) en %pagelink(%prev,...).
Zie %pagelink.

De syntax van deze file lijkt veel op die van een database-file. Let op een belangrijk verschil: in de tree-file moet iedere regel met een # beginnen (of met een uitroepteken). Dat kan ook makkelijk, want je hebt nooit meer dan 1 regel per "veld" nodig.
Ook zijn in de tree-file geen %-opdrachten mogelijk.

In de file kun je op 2 manieren webpagina's definiëren. In de normale gevallen definieer je een webpagina met een aantal eigenschappen, en daarin 1 of meer secties met per sectie 1 of meer items.
Er is ook de mogelijkheid om in 1 keer een groep webpagina's te definiëren, namelijk 1 webpagina per record.

Iedere webpagina-definitie begint met

   #code xxx

Daarna komen de andere velden, in de vorm

   #veldnaam waarde

Een webpagina-definitie kan secties bevatten. Dit wordt aangegeven als volgt:

   #-section
   #-veldnaam waarde
   #-veldnaam2 waarde

Alle velden die met #- beginnen horen bij de erboven gedefinieerde sectie.

Welke velden je kunt (of moet) definiëren hangt ervan af of je een normale definitie of een groepsdefitie maakt.


Webpagina's hebben 2 soorten eigenschappen: eigenschappen die je in de tree-file aangeeft (zoals page.#title, page.#longtitle) en eigenschappen die AweGen bepaalt (zoals page.#date, page.#generator). De meeste eigenschappen kun je zelf ook opvragen, bijvoorbeeld met een %eval-opdracht. Zie de pagina over veldnamen voor de mogelijkheden.

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)