AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
   Config-file
   Header/footer-file
   Tree-file
   Layout-files
   Database-files
   Copy-file
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
slide15.jpg
Database-file

Deze file bevat de eigenlijke database. Of een onderdeel ervan. Ieder record uit de database begint met
  #code xxx
Daarna komen de andere velden, in de vorm
  #veldnaam waarde
of
  #veldnaam
  waarde
  en dit hoort ook nog bij het veld

of

  #veldnaam@ waarde

De inhoud van een veld kan %-opdrachten bevatten, bijvoorbeeld %link.

Een record kan subrecords bevatten. Dit wordt aangegeven als volgt:

  #-subrecord naamvanhetsubrecordtype
  #-veldnaam waarde
  #-veldnaam2 waarde

Alle velden die met #- beginnen horen bij het erboven gedefinieerde subrecord.

Een subrecord krijgt automatisch een #code van AweGen. Hierbij zorgen we ervoor dat de subrecords net zo gesorteerd blijven als in de input (de database-file).

Een veld van een subrecord is ook automatisch een veld van het omvattende record ("superrecord"). Dat wil zeggen, het kan in %field-opdrachten gebruikt worden.

Bij veldnamen van subrecords kun je geen @s gebruiken.

Ieder veld moet uniek zijn (d.w.z. mag per record of subrecord maar 1 keer voorkomen), behalve als de veldnaam gevolgd wordt door een @. Dus de volgende mogelijkheid is fout:

  #mijnveld mijnwaarde
  #mijnveld nogeenwaarde

Maar goed is:

  #mijnveld@ mijnwaarde
  #mijnveld@ nogeenwaarde

AweGen zorgt ervoor dat velden die dezelfde naam hebben in dezelfde volgorde worden afgedrukt als dat ze in de invoer staan.


#external

Een bijzonder veld is:

  #external
De inhoud van dit veld geeft aan welk record uit een externe file bij dit record hoort.

Bijvoorbeeld, als de config-file de volgende regel bevat:

  externalinput,stories.ins,storycode
En de database-file bevat het volgende:
  #code wdc31
  #external W WDC 31-01

Dan wordt uit de externe file "stories.ins" een record gezocht waarbij het veld "storycode" de waarde "W WDC 31-01" heeft. Alle velden van dit record zijn nu te benaderen als "externe velden" van "wdc31" in onze eigen database. Bijvoorbeeld external.#storycode.

AweGen geeft een logmelding als het externe record niet bestaat in de externe database.


#binary

Een bijzonder veld is:

  #binary
De inhoud van dit veld geeft aan welke binary uit een binaries-directory bij dit record hoort.

Als de filenaam geen extensie heeft, neemt AweGen aan dat het .jpg moet zijn.

AweGen geeft een logmelding als det binary niet bestaat in een van de opgegeven binary-directory's.

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)