AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
#-opdrachten

In diverse files kun je een regel laten beginnen met een #. Zo'n regel heeft dan voor AweGen een speciale betekenis. Welke betekenis precies, dat hangt af van de input-file waar de #-opdracht in staat.

Mogelijkheden in een database-file:
#code pcode het begin van een nieuw record "pcode"
#veldnaam het begin van een nieuw veld "pveldnaam"
#veldnaam@ het begin van een nieuw veld "pveldnaam", waarbij het record meer dan 1 veld met die naam kan hebben.
#-subrecord subrecordtypehet begin van een subrecord
#-subrecordveldnaam het begin van een veld binnen een subrecord

Mogelijkheden in de tree-file:
#code paginanaamhet begin van een nieuwe pagina-definitie
#paginaveld een nieuw veld van de pagina-definitie
#-section het begin van een sectie op de pagina-definitie
#-sectieveld een veld van een sectie

Mogelijkheden in een layout-file en een header-footer-file:
##layoutnaam het begin van een layout
#always het begin van een deel dat voor ieder record altijd afgedrukt moet worden.
#if(expressie) het begin van een deel dat afgedrukt moet worden als "expressie" waar is. Zie de pagina over expressies.
#ifnot(expressie) het begin van een deel dat afgedrukt moet worden als "expressie" NIET waar is.
#veldnaam het begin van een fieldlayout: een deel dat afgedrukt moet worden voor ieder veld van dit record dat de naam "veldnaam" heeft. Dat kunnen er 0, 1 of meer dan 1 zijn. (Bij meer dan 1 gebruik je veldnaam@ in de database-file.)
#-veldnaam het begin van een fieldlayout, dus precies hetzelfde als de vorige regel.

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)