AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
   Slide show
   Inleiding
   Notaties
   Begrippen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
slide03.jpg
InleidingAweGen

Deze website beschrijft de werking van het programma AweGen. Met dit programma kun je een website genereren uit een verzameling tekstuele invoerfiles.

Output

Als output levert AweGen een website op, dat is een verzameling webpagina's.

Iedere webpagina bevat een standaard-header, 1 of meer secties, en een standaard-footer.

Een sectie bestaat uit 1 of meer items, dat zijn records uit de invoer die in een bepaalde layout zijn afgedrukt.

Input

Als input heeft AweGen een aantal input-files nodig.
In deze files staan de records gedefinieerd met hun velden, maar ook welke records in welke output terecht moet komen, en in welke layout.

Leeswijzer

Voordat je de rest van de site leest, is het misschien handig om even de notatie-pagina te lezen, en de begrippenlijst door te nemen.

Tot slot

O ja, en je roept AweGen als volgt aan:

   awegen.exe c:\dir\awegen.cfg
Waarbij "c:\dir\awegen.cfg" de naam is van een config-file. Het is handig om bovenstaande regel in een batchfile te zetten.

Tenslotte: deze website beschrijft alleen AweGen versie 5.0 en hoger.

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)