AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
   awegen.bat
   Config-file
   Header/footer-file
   Tree-file
   Layout-file
   Layout-file (library)
   Database-file
Datamodel
!
! AWEGEN.CFG
!
! parameter, verbose,   true
! parameter, bookmarkfirstonpage, true
parameter,  inputdir,   c:\fluks\i\inducks\programs\awegen\sites\uitleg
parameter,  outputdir,  c:\fluks\websites\zeldengebruikt\awegen
parameter,  generatebinariesoutputfile, true
database,   uitlegdb.txt, uitlegdb.def, layoutlib.def
tree,     tree.txt,   tree.def
binaries,   img,     c:\fluks\websites\zeldengebruikt\awegen\img, check
!
(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)