AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
   awegen.bat
   Config-file
   Header/footer-file
   Tree-file
   Layout-file
   Layout-file (library)
   Database-file
Datamodel
! TREE.DEF
!
##header
#always
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>AWEGEN - %eval(page.#title)</title>
</head>
!
%set(global.kleur,lightblue)
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" link="#3333ff" vlink="#800080" alink="#ff2400">
<a name="top">
!
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%%">
 <tr valign="top">
  <td bgcolor="%eval(global.kleur)">
   <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%%">
    <tr valign="top">
     <td bgcolor="%eval(global.kleur)"><font size="+3">%awegen</font></td>
     <td>
#if(page.#levelstoreachprev<=9)
      %pagelink(%prev,vorige pagina)
#always
     </td>
     <td>
      <center><font size="-2">Dit is de uitlegsite van %awegen.<br/>Copyright H. Fluks<br/></font></center>
     </td>
     <td>
#if(page.#levelstoreachnext<=9)
      %pagelink(%next,volgende pagina)
#always
     </td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%%">
 <tr valign="top">
  <td bgcolor="%eval(global.kleur)" style="nowrap" width="20%%">%stdpagetree(1)</td>
  <td>
   <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%%">
    <tr valign="top">
     <td>
!
!===========================================================================
!
##footer
#always
     </td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
 <tr valign="top">
  <td bgcolor="%eval(global.kleur)"></td>
  <td bgcolor="%eval(global.kleur)">
   <font size=-1>
    %nodiffcheck(Deze pagina is gegenereerd door %eval(page.#generator) op %eval(page.#date))%diffcheck
   </font>
  </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
!
!===========================================================================
!
##nomenuheader
#always
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>AWEGEN - %eval(page.#title)</title>
</head>
!
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" link="#3333ff" vlink="#800080" alink="#ff2400">
!
!===========================================================================
!
##nomenufooter
#always
</body>
</html>
!
!===========================================================================
!
##tree1
! This is actually identical to the standard pagetree #1.
#if((node.#self=true)|(node.#chosen=true)|(node.#nexttochosen=true))&(node.#levelintree=2)
&nbsp;&nbsp;
#if((node.#self=true)|(node.#chosen=true)|(node.#nexttochosen=true))&(node.#levelintree=3)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#if((node.#self=true)|(node.#chosen=true)|(node.#nexttochosen=true))&(node.#levelintree=4)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#if((node.#self=true)|(node.#chosen=true)|(node.#nexttochosen=true))&(node.#levelintree=5)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#if((node.#self=true)|(node.#chosen=true)|(node.#nexttochosen=true))&(node.#levelintree=6)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#if((node.#self=true)|(node.#chosen=true)|(node.#nexttochosen=true))&(node.#levelintree=7)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#if(node.#self=true)&(node.#levelintree!=0)
<b>%eval(page.#title)</b><br/>
#if(node.#chosen=true)&(node.#self=false)&(node.#levelintree!=0)
<b>%pagelink(%self,#title)</b><br/>
#if(node.#nexttochosen=true)&(node.#levelintree!=0)
%pagelink(%self,#title)<br/>
!
(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)