AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
Namen van velden
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
   awegen.bat
   Config-file
   Header/footer-file
   Tree-file
   Layout-file
   Layout-file (library)
   Database-file
Datamodel
! TREE.TXT
!
#code tak
#hide true
#linkallowedfromoutside true
!
#code index       ^#title AweGen           ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_index)
#code slideshow     ^#title Slide show         ^#parent index ^#-section ^#-layoutname ##slidehow ^#-expression (#code>) ^#-sortfield #binary
#code inleiding     ^#title Inleiding          ^#parent index ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_inleiding)
#code notaties     ^#title Notaties          ^#parent index ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_notaties)
#code begrippen     ^#title Begrippen          ^#parent index
#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_begrippen)
#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code~hf_b_)   ^#-sortfield #code
!
#code input       ^#title Input-files         ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_input)
#code configfile    ^#title Config-file         ^#parent input
#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_configfile)
#-section ^#-layoutname ##overzicht ^#-expression (#code~hf_conf_)  ^#-sortfield input.#sourcelinenumber
#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code~hf_conf_)  ^#-sortfield input.#sourcelinenumber
!
#code headerfooterfile ^#title Header/footer-file ^#parent input  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_headerfooterfile)
#code treefile     ^#title Tree-file     ^#parent input  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_treefile)
#code treefilenormaal  ^#title Normale definitie ^#parent treefile^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_treefilenormaal)
#code treefilegroep   ^#title Groepsdefinitie  ^#parent treefile^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_treefilegroep)
#code layoutfile    ^#title Layout-files    ^#parent input  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_layoutfile)
#code databasefile   ^#title Database-files   ^#parent input  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_databasefile)
#code copyfile     ^#title Copy-file     ^#parent input  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_copyfile)
!
#code veldnamen     ^#title Namen van velden  ^#parent tak   ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_veldnamen)
#code veldnamenprefix  ^#title Prefixes      ^#parent veldnamen^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_veldnamenprefix)
#code veldnamenpostfix ^#title Postfixes     ^#parent veldnamen^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_veldnamenpostfix)
!
#code percopdrachten  ^#title %%-opdrachten        ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_percopdrachten)
#code p   ^#onepageperrecord true ^#fieldfortitle #naam  ^#parent percopdrachten ^#layoutname ##default  ^#expression (#code~hf_perc_)
!
#code hekopdrachten   ^#title #-opdrachten        ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_hekopdrachten)
#code expressies    ^#title Expressies         ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_expressies)
#code logmeldingen   ^#title Log-meldingen        ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_logmeldingen)
#code voorbeeldinput  ^#title Voorbeeld-input       ^#parent tak  ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_voorbeeldinput)
!
#code voorbeeld_batchfile  ^#title awegen.bat       ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename awegen-uitleg.bat  ^#-copyfileliterally true
#code voorbeeld_config   ^#title Config-file       ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename awegen.cfg     ^#-copyfileliterally true
#code voorbeeld_hf     ^#title Header/footer-file   ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename tree.def      ^#-copyfileliterally true
#code voorbeeld_tree    ^#title Tree-file        ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename tree.txt      ^#-copyfileliterally true
#code voorbeeld_layout   ^#title Layout-file       ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename uitlegdb.def    ^#-copyfileliterally true
#code voorbeeld_layoutlib  ^#title Layout-file (library)  ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename layoutlib.def    ^#-copyfileliterally true
#code voorbeeld_database  ^#title Database-file      ^#parent voorbeeldinput ^#-section ^#-filename uitlegdb.txt    ^#-copyfileliterally true
!
#code datamodel     ^#title Datamodel          ^#parent tak ^#-section ^#-layoutname ##default  ^#-expression (#code=hf_datamodel)
!
(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)