Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: F JM 19716, FC JM 3521, Xpl/KCB 6 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα). Τεύχη: Γαλλία: Le Journal de Mickey 3521. Γιουγκοσλαβία: Микијев Забавник 55. Δανία: Jumbo-temabog 94; Jumbobog 484. ΗΠΑ: Disney 365 Days with Winnie the Pooh 1; Young Donald Duck 1. Ισπανία: Clásicos Disney BD 6. Πολωνία: Kaczogród. Carl Barks 6 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   Τυχαία ιστορία
   
   Σύνδεσμοι Inducks

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

7 σαρώσεις, 1 περιγραφή ιστορίας.
Σαρώσεις που ανέβηκαν από τους DDuck: EWB 3 (de).