Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: B PD 1957-T0, B PD 1987-T0, B PTGT 1-CG, B PTGT 1-FP, B PTGT 1-IL, D/SAN 2012-042, D/SAN 2016-001, F JM 19027, F MJ 6-1, FC JM 3509 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα). Τεύχη: Γαλλία: Le Journal de Mickey 3509; Mickey Jeux 6 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   Τυχαία ιστορία
   
   Σύνδεσμοι Inducks

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

22 σαρώσεις, 10 περιγραφές ιστοριών, 4 σαρώσεις χαρακτήρων (Fernandinho from B 990081, Ivo Clic, Nei Gativo, Paul Laróide).
Σαρώσεις που ανέβηκαν από τους Mankkop, Ramyen, TRi: WEE G6 (au), MK 269 (br), WDC 40 (us).