Nowe indeksy

Stories: B PD 1957-T0, B PD 1987-T0, B PTGT 1-CG, B PTGT 1-FP, B PTGT 1-IL, D/SAN 2012-042, D/SAN 2016-001, F JM 19027, F MJ 6-1, FC JM 3509 (inne niedawno dodane indeksy). Numery: Francja: Le Journal de Mickey 3509; Mickey Jeux 6 (inne niedawno dodane indeksy).


   Najlepsze 100
   Podium
   Random story
   
   Inducks links

Recent COA users posts

22 skanów, 15 opisów historyjek, 4 skanów postaci (Fernandinho from B 990081, Ivo Clic, Nei Gativo, Paul Laróide).
Podziękowania za skany dla Mankkop, Ramyen, TRi: WEE G6 (au), MK 269 (br), WDC 40 (us).