AweGen vorige pagina
Dit is de uitlegsite van AweGen.
Copyright H. Fluks
volgende pagina
AweGen
Input-files
Namen van velden
   Prefixes
   Postfixes
%-opdrachten
#-opdrachten
Expressies
Log-meldingen
Voorbeeld-input
Datamodel
Prefixes

Afhankelijk van het prefix zijn bepaalde veldnamen mogelijk. De volgende tabel geeft een overzicht.
PrefixNaamOmschrijving
(geen)#naam de naam van een veld van het record (zoals dat in de database-file achter een # staat. Voorbeeld: "#code")
item.#sequencenumber het volgnummer van het item binnen een sectie.
#lastprinted "true" als het item de laatste is binnen een sectie op de pagina, anders "false"
page.#title de titel van de huidige pagina, zoals aangegeven in het #title-veld in de tree-file
#longtitle de lange titel (longtitle) van de huidige pagina, zoals aangegeven in het #longtitle-veld in de tree-file.
#directoryname de (sub)directory waar de HTML-file komt te staan. Dit is wat je hebt opgegeven met een #directory in de tree-file.
#levelstoreachnext het aantal levels dat moet worden doorlopen in de pagina-boom om de volgende/vorige pagina te bereiken. Dit kun je gebruiken om een "next page"-link alleen neer te zetten als je binnen een bepaalde tak van de boom blijft.
#levelstoreachprev
#level het level van de huidige pagina.
Dit veld wordt als volgt bepaald:
Webpagina's die geen parent hebben, hebben page.#level = 0.
Webpagina's die een parent hebben met page.#level = 0, hebben zelf page.#level = 1.
Webpagina's die een parent hebben met page.#level = 1, hebben zelf page.#level = 2.
Enzovoort.
#generator "AweGen" plus zijn versienummer (is gelijk voor alle pagina's)
#filename De naam van de webpagina-file.
#date de aanmaakdatum van de huidige pagina (is gelijk voor alle pagina's).
Deze datum kun je in het gewenste formaat gebruiken, dus bijvoorbeeld page.#date.usadate en page.#date.neddate (zie hieronder).
xxx pagina-veld "xxx", zie %set.
input.#sourcelinenumber Kan handig zijn bij het debuggen.
#sourcefilename Kan handig zijn bij het debuggen.
binary.#height De hoogte en breedte van een JPEG-plaatje, als AweGen die uit de binaire file heeft kunnen lezen.
#width
#creationdate De aanmaakdatum van een JPEG-plaatje (foto), als AweGen die uit de binaire file heeft kunnen lezen.
#localdirectory De locale directory van een plaatje. Dit heb je opgegeven op de binaries-regel in de config-file. Omdat er meerdere directory's met binaries kunnen zijn, kun je met dit veld bekijken in welke van de mogelijke directory's hij staat.
#realdirectory De (sub)directory die in de HTML gebruikt wordt bij verwijzingen naar een binary. Dit heb je opgegeven op de binaries-regel in de config-file.
external.#xxx de naam van een "external"-veld van het record (bijvoorbeeld "#storycode"). Voorwaarde is dat het record gekoppeld moet zijn aan een extern record (met #external in de database-file).
global.xxx globale variabele "xxx", zie %set.
superrecord.#xxx veld "#xxx" van het super-record (als het record zelf een subrecord is)
node.#chosen Deze 5 kunnen in layouts staan die door een %pagetree gebruikt worden. Die de uitleg aldaar.
#nexttochosen
#self
#levelintree
#rootfilename

(Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-02)