Nederlands
   Prehistorie
   Oudheid
   Middeleeuwen
   Renaissance
   Nieuwe tijd
   Moderne tijd
English
Overview
Dit is DD50.Inducks.org, onderdeel van inducks.org.
Zie ook mijn Bolderbast site (over Inducks) en mijn foto-album.
volgende pagina
English text

DD50

Het weekblad

Welkom bij deze website, die voorlopig DD50 heet, bij gebrek aan een betere naam.
Ik heb deze site opgezet naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het weekblad, in 2002.


Op deze website ga ik de geschiedenis van het weekblad (en aanverwante Disney-uitgaven) langs. Deze geschiedenis is vrij natuurlijk in te delen in 5 perioden. Samen met de prehistoriekomen we dan op: de oudheid (1952 - 1962), de middeleeuwen (1963 - 1972), de renaissance (1973 - 1982), de nieuwe tijd (1983 - 1992) en de moderne tijd (1993 - nu).

Iedere perdiode heeft zijn eigen kenmerken, bijvoorbeeld welke soort verhalen in het weekblad stonden. Op de betreffende pagina's ga ik daar verder op in.

Verder probeer ik bij ieder jaar een aantal dingen te vermelden. Behalve een algemene inleiding over het Weekblad in dat jaar, heb ik het ook over de uitgaven buiten het weekblad (andere tijdschriften en albums), aardigheidjes en persoonlijke herinneringen aan dat jaar.

Verder verzamel ik de mening van andere mensen: welk van de 50 jaren was het leukst, en waarom? Je kunt hieraan bijdragen: stuur me een e-mail met het antwoord op die vraag, en wellicht zet ik dat op deze site!
(Zet ook in je antwoord hoe je heet en wat je geboortejaar is.)

Deze website is geheel tweetalig: alle teksten zijn zowel in het Engelsals in het Nederlands beschikbaar.
Als je een tekst instuurt, mag het in één van beide talen. Ik zorg voor de vertaling naar de andere taal.

Zoals ik al schreef: deze site is nog lang niet af. Om snel te zien welke onderdelen er al wel zijn, of welke toegevoegd zijn, kun je kijken op de "overview"pagina's.

Tenslotte: de "ik" op deze site is Harry Fluks. Je kunt e-mail naar me sturen op het adres: h.w.fluks at wxs.nl.
Op deze website vind je meer informatie over mij (alleen in het Engels). En ik zie er ongeveer zó uit:

Veel scans op deze site zijn gemaakt door Roy Kooijman en Kjell Croné. Dank hiervoor!


Alle teksten zijn copyright Harry Fluks. Niet kopiëren zonder toestemming.
Deze website is opgezet uit liefhebberij, en heeft geen enkele officiële banden met Disney of het weekblad Donald Duck. Tekeningen zijn copyright Disney, foto's zijn copyright Harry Fluks. Tenzij anders vermeld.
(This page was generated by AweGen 5.0 on 2011-07-26)